VGBCP 

 

Joost Luteijn (Vertegenwoordiger VvE Wintertuin Chassé Park) 

 

Alle appartementseigenaren in het Chassé Park zijn van rechtswege lid van de Vereniging Gezamenlijke Beheersbelangen Chassé Park, kortweg de VGBCP.

 

De VGBCP werd op 7 mei 1999 opgericht met onder meer als doel een wezenlijke bijdrage te leveren aan het additioneel beheer en onderhoud van de openbare ruimten van het Chassé Park, voornamelijk door het zijn van een overlegorgaan. De akte van oprichting van de VGBCP maakt daarbij melding van het "behartigen en bevorderen van de belangen van haar leden", de appartementseigenaren, "voor zover deze belangen betrekking hebben of verband houden met het Chassé Park". Omdat het moeilijk is ledenvergaderingen te organiseren waar mogelijk zo'n 650 leden kunnen komen opdagen, werd er een getrapte vertegenwoordiging ingevoerd waarbij de leden van verenigingen van eigenaars vertegenwoordigers konden benoemen die samen het bestuur van de VGBCP zouden vormen. Democratisch volkomen correct, maar niet goed werkend in de praktijk. De appartementseigenaren, verenigd in de Vereniging van Eigenaars Wintertuin Chassé Park, hebben steeds een lid van de VvE tot vertegenwoordiger benoemd.

 

De vertegenwoordiging bij de VGBCP wordt door de Algemene Ledenvergadering van de VvE Wintertuin gemandateerd alle voorkomende zaken in behandeling te nemen en daarbij de belangen van de eigenaars te behartigen. Hij rapporteert tijdens de Algemene Ledevergadering over zijn bevindingen en over besluiten die door de VGBCP zijn genomen.


  

Nieuwsbrieven VGBCP 

 

Via onderstaande links kunnen de nieuwsbrieven gedownload worden.