Overlast melden

Meld overlast altijd bij de politie: 0900-8844
Bel in gevaarlijke situaties direct 112

Het is ook mogelijk uw melding anoniem te doen: 0800-7000

 

In minder urgente situaties en bij klachten of meldingen zoals bv over loszittende stoeptegels, kapotte lantaarnpalen, afval etc kunt u zich wenden tot de gemeente Breda.

 

Dat kan als volgt:

Het telefoonnummer 14076 kunt u ook bellen voor al uw vragen over de gemeente of de buurt. Op de website vindt u veel informatie over hoe te handelen in allerlei situaties.


Parkeren bezoek

Bezoekers van de Wintertuin moeten gebruik maken van de parkeerplekken voor betaald parkeren. Op de Parkeerplattegrond Breda vindt  u een overzicht van de plaatsen, tijden en tarieven.

 

Bewoners van de Wintertuin kunnen voor het parkeren van hun bezoek gebruik maken van een Bezoekersregeling. Hierbij worden uitrijkaarten gekocht voor de parkeergarages Concordiastraat, Turfschip of Prins. Aanschaf: 24 kaarten voor €48,--; max 2x per jaar (2024).

Tip: Gezien de beperkte geldigheid van de kaarten (Tm 31 dec van het volgend jaar na aanschaf.) valt het te overwegen ze samen met buren te kopen. 

 

Het is nooit toegestaan om in de parkeergarage van de Wintertuin gebruik te maken van een parkeerplaats van een ander zonder diens uitdrukkelijke toestemming.


Minibieb De Wintertuin


© Foto's Danny Touw

Gratis boeken lenen, ruilen of houden. Wat is de “Minibieb De Wintertuin”? De “Minibieb De Wintertuin” stelt leesboeken beschikbaar aan mensen die wonen of op bezoek zijn in “De Wintertuin”. De “Minibieb De Wintertuin” is geen echte bibliotheek. Er geldt geen abonnement. Dat betekent dat er geen leenrechten of dergelijke betaald hoeven te worden. Wie een leesboek ziet van zijn of haar gading kan het meenemen. Je mag het boek houden, je mag het weer terugplaatsen en je mag ook een ander boek ervoor in de plaats zetten, maar het hoeft niet. Leesboeken kunnen in de Minibieb worden geplaatst. Als de boekenkasten vol zijn, moet er even gewacht worden totdat er plaats beschikbaar is. Idealistisch? Ja, maar we denken dat het kan werken. Met elkaar en voor elkaar!

 

“Minibieb De Wintertuin” bevindt zich in het trappenhuis 5e etage, aan de kant van het park.

Beheerders: Helma en Richard Heffelaar.