Algemene informatie

 

De Vereniging van Eigenaars Wintertuin Chassé Park, kortweg de VvE, heeft het appartementsgebouw Wintertuin in eigen beheer. Dat wil zeggen dat geen gebruik wordt gemaakt van een beheerder of administrateur van buitenaf. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die alle noodzakelijke werkzaamheden uitvoeren. Wel wordt gebruik gemaakt van Brickster VvE Beheer. Zij verzorgen voor ons de boekhouding en de ledenadministratie.

 

Alle taken, plichten en bevoegdheden van het bestuur en de leden worden ontleend aan het Handboek Bestuur. Deze werkwijze is door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. 

 

Het bestuur wordt ondersteund door de Technische commissie. De gebouwenbeheerder maakt ook deel uit van deze commissie. 

 

De webmaster wordt inhoudelijk aangestuurd door het bestuur (secretariaat).

 

De Algemene Ledenvergadering benoemt een Kascommissie die de financiële zaken van de VvE controleert en financiële adviezen aan de Algemene Ledenvergadering uitbrengt.

 

Documenten en formulieren van de VvE kunt u via VvE documenten downloaden. 

Berichten aan het bestuur kunt u versturen via info@wintertuin.net of het contactformulier. Ook kunt u hiervoor het postadres Het Bolwerk 155, 4811DR Breda gebruiken.

 

Kamer van Koophandel: 20161287

Bankrekening: IBAN NL37 RABO 0188 971 394


Het appartementencomplex Wintertuin is gesitueerd in het Chassé Park. Dientengevolge maakt een vertegenwoordiger van de VvE deel uit van het bestuur van de Vereniging Gezamenlijke Beheersbelangen Chassé Park (VGBCP).