Foto's Algemeen

 

Op deze fotopagina zijn foto's te zien van gebeurtenissen die betrekking hebben op de Wintertuin. Klik op de foto's voor een grotere afbeelding.

 


Watertoren Wilhelminasingel

Een bijzonder bezoek aan de watertoren aan de Wilhelminasingel. Met de lift naar de 6e verdieping geeft een andere blik op Breda. Veel bewoners in de Wintertuin zien de watertoren. In onderstaande foto is het omgekeerd: een unieke blik op ons gebouw. 

© Foto Danny Touw


Chassé park

De Vierwindenstraat. Militairen van vermoedelijk het Zesde Regiment Infanterie marcheren, voorafgegaan door het muziekkorps, over het exercitieterrein van de Chassékazerne langs de muziekkiosk de poort uit. Gezien links de Chassékazerne met op de voorgrond de ingangspoort aan de Vierwindenstraat. Op de achtergrond de penitentiaire inrichting De Boschpoort (ofwel Koepelgevangenis) en rechts daarvan met de 3 torens het St.Ignatius ziekenhuis. Op de achtergrond rechts op het terrein is nog de overdekte tribune en het totalisatorhuisje voor harddraverij te zien. De draverij werd georganiseerd door de Bredasche Harddraverij en Renvereniging. 1910-1920.

 

Op de plaats van de muziekkiosk staat nu ons gebouw, de Wintertuin.

 

Met dank aan Dick van Unnik voor de foto en tekst.

Chassékazerne tussen 1910 en 1920.