Schoonhouden parkeerkelder

We behoren met zijn allen zuinig op ons gebouw te zijn. We hebben daarom bindende afspraken voor iedere gebruiker van ons gebouw vastgelegd in de Akte van Splitsing en in het Huishoudelijk Reglement. Wij, eigenaars van ons gebouw Wintertuin, hebben er voor gekozen om parkeerplaatsen uitsluitend te gebruiken voor het parkeren van auto’s, fietsen in fietsenrekken te plaatsen en alle andere zaken op te bergen in onze privéruimten.

 

Sommige bewoners plaatsen echter spullen op plekken die uitsluitend bedoeld zijn voor het parkeren van auto’s. Het bestuur van de VvE neemt zijn verantwoordelijkheid en controleert het niet navolgen van afspraken. Het bestuur  wil voorkomen dat ons gebouw Wintertuin verloedert en voert daarom de regels uit waar u zich aan heeft verbonden.

 

Er staan prullenbakken bij de schuifdeuren in de garage op -1 en -2. Ook hangen er bezems, veger en blik. Deze kunt u gebruiken om uw parkeerplaats bij te vegen mocht dit nodig zijn. Het is echter niet de bedoeling dat deze prullenbakken worden gebruikt voor het dumpen van huisvuil, etensresten, half lege maaltijdboxen of overgebleven huisraad na verhuizing  zoals in het verleden nogal eens gebeurde.

 

Jaarlijks wordt de parkeerkelder grondig schoon gemaakt. Het bestuur stelt hiervoor een datum vast en zal u daarover informeren. U kunt helpen door zelf uw spullen die in de garage staan op te ruimen en fietsen in uw berging of in de fietsenrekken te zetten.

 

Heeft u vragen of suggesties die aansluiten bij de voorjaarsschoonmaak, laat het ons weten via de contactpagina op deze website, info@wintertuin.net of via de brievenbus Het Bolwerk 155.


Afvalverwerking


Al uw afval kan gedeponeerd te worden in de ondergrondse vuilcontainers van de gemeente Breda aan de Vierwindenstraat. Er staan vrij toegankelijke containers voor glas (wit en gekleurd), papier en plastic. Door gebruikmaking van uw afvalpasje kunt u als bewoner ook uw restafval kwijt.

 

Belangrijk is dat u het afval op een juiste wijze scheidt. Voor meer informatie over afval scheiden en hoe de afvalverwerking in Breda georganiseerd is, kunt u terecht op de site van de gemeente Breda:  https://www.breda.nl/afval

 

Er wordt geconstateerd dat er restafval wordt geplaatst op de parkeerplaatsen in de parkeergarage. Dit trekt ongedierte aan wat natuurlijk zeer ongewenst is. Ook het verzamelen van restafval op de loggia's en het bewaren van voedsel in die loggia's maakt dat er veel last wordt ondervonden van muizen. Het mag duidelijk zijn dat tegen het plaatsen van afval op de parkeerplaatsen zal worden opgetreden.


Ongenode gasten: Het papiervisje

 

 

In veel appartementen wordt overlast ondervonden van papiervisjes. In het hieronder te downloaden document kunt u lezen wat er tegen te doen is.