Instructie bij hartritme stoornis.

Het AED-apparaat bevind zich rechts naast de uitgang aan de Parade.

  • Druk op de groene knop AED assistent.
    De leden van het AED reanimatieteam worden automatisch opgeroepen.
  • Bel 112.
  • Toets 1111 in op de AED kast.
    De la zakt naar beneden en de AED kan worden uitgenomen. 

Reanimatieteam Wintertuin


Op verzoek van bewoners van gebouw Wintertuin is door de VvE een AED aangeschaft. Deze bevindt zich in een speciale wandkast en is te vinden naast de uitgang aan de Parade. In geval van hartproblemen van bewoners of bezoekers kan deze worden gebruikt. Een aantal bewoners hebben zich vrijwillig opgegeven voor het reanimatieteam (zie hierboven). Het bestuur stelt dit team in de gelegenheid om elk jaar de training te herhalen. Uiteraard is het toegestaan dat ook andere bewoners of bezoekers, die met een AED om kunnen gaan, deze in een voorkomende noodsituatie gebruiken .

 

  

Naast de AED-kast hangt een instructie wat te doen in een noodsituatie en bovenstaande lijst met namen van de vrijwilligers, die in geval van nood kunnen helpen. Het bestuur houdt de lijst van vrijwilligers actueel, zowel naast de AED, in de mededelingen kast bij de brievenbussen als op deze website.

  

Na gebruik van de AED a.u.b. altijd contact opnemen met het secretariaat zodat de AED kan worden uitgelezen en gereset.

 

 

AED: Automatische Externe Defibrillator

Informatie AED op Wikipedia