Instructie bij hartritme stoornis

>  Druk op de groene knop naast de toegangsdeur uitgang museumzijde

     De leden van het AED animatieteam worden automatisch opgeroepen

>   Bel 112

>  Toets 1111 in op de AED kast

     De la zakt naar beneden en de AED kan worden uit/meegenomen.

 

AED Reanimatieteam

 

Naam                                     Appartement                             Telefoon

 

Ed van Rees                          Begane grond  |  25                   06-30596915

 

An van Vliet                          3e etage  |  87                             06-48216740

 

Joost Luteijn                        3e etage  |  93                             06-13605574

 

Marco Faber                         3e etage  | 113                            06-29272234

 

Fliesta Kranenburg              4e etage  | 137                            06-10949892

 

Brigitte Oonincx                   5e etage | 153                            06-22959818

 

Michel van Leeuwen           5e etage | 153                             06-11771520

 

 

Op verzoek van bewoners van De Wintertuin is door de VvE een AED aangeschaft. Deze bevindt zich in een speciale wandkast en is te vinden naast de uitgang museumzijde. In geval van hartproblemen van bewoners of bezoekers kan deze worden gebruikt. Een aantal bewoners hebben zich vrijwillig opgegeven voor het reanimatieteam (zie hierboven). Het bestuur stelt dit team in de gelegenheid om elk jaar de training te herhalen. Uiteraard is het toegestaan dat ook andere bewoners of bezoekers, die met een AED om kunnen gaan, deze in een voorkomende noodsituatie gebruiken .

 

 

 

 

 

Naast de AED-kast hangt een instructie wat te doen in een noodsituatie en bovenstaande lijst met namen van de vrijwilligers die in geval van nood kunnen helpen. Het bestuur houdt de lijst van vrijwilligers actueel, zowel naast de AED, in de publicatorkast als op deze website.

 

 

 

Na gebruik van de AED a.u.b. altijd contact opnemen met het secretariaat zodat de AED kan worden uitgelezen en gereset.

 

 

AED: Automatische Externe Defibrillator