Geschiedenis

 

Op 19 januari 2001 werd het in aanbouw zijnde appartementsgebouw Wintertuin gesplitst in 75 appartementen en 142 garageplaatsen. De daarvoor benodigde akte van splitsing werd verleden door LW&OW Notarissen te Breda. Het volgende officiële stuk was een akte van proces-verbaal van kennelijke misslag op 14 februari 2001 die moest worden opgemaakt om een aantal kleine onjuistheden in de akte van splitsing te rectificeren.

 

Na de officiële overdracht van het gebouw op 5 december 2002 (oplevering) aan de VvE, bleek dat een aantal garageplaatsen waren verkocht die volgens de brandweer als vluchtweg moesten worden aangemerkt. Bovendien ontstond er verschil van inzicht over hoe omgegaan moest worden met de belofte van de ontwikkelaar aan een energieleverancier (nadat het gebouw al was opgeleverd) een bepaalde garageplaats om niet in eigendom over te dragen om er een energie-overslagstation te bouwen. Langdurige onderhandelingen leidden uiteindelijk tot een oplossing. De vluchtwegen werden gerealiseerd en de appartementsrechten daarvan en van twee onverkoopbare garageplaatsen werden om niet het eigendom van de VvE. Met de energieleverancier werd een langdurig contract overeengekomen. De akte van splitsing moest daarvoor worden aangepast en dit resulteerde in een akte tot wijziging reglement van splitsing/rectificatie van 14 mei 2008 en een akte tot levering van 10 december 2008.

 

Door het aanpassen van de akte van splitsing, het leveren in eigendom aan de VvE van appartementsrechten (de garageplaatsen) en herschikking in de garage, ontstond er een nieuwe situatie die er als volgt uitziet:

 

  • 75 appartementen met daaraan onverbrekelijk verbonden 75 garageplaatsen;
  • 34 garageplaatsen die onverbrekelijk verbonden zijn met 34 Museum appartementen;
  • 15 garageplaatsen die onderhands door de ontwikkelaar zijn verkocht (Van de Water, Het Paleis);
  • 6 garageplaatsen die nu vluchtweg zijn en eigendom van de VvE;
  • 1 garageplaats die nu de bestemming van algemene ruimte heeft en eigendom is van de VvE;
  • 1 garageplaats die nu ter beschikking staat voor energie-overslag en eigendom is van de VvE;
  • 3 garageplaatsen die het eigendom zijn van de VvE en worden verhuurd;
  • 5 motorparkeerplaatsen die het eigendom zijn van de VvE en worden verhuurd.
Wintertuin gezien vanuit de binnentuin van de Parkvilla's.
Wintertuin gezien vanuit de binnentuin van de Parkvilla's.