Gebruik Comelit videomonitor

  

Belangrijkste functies:

  • Door op de sleutel (links) te drukken opent u de deur.
  • Met het muzieksysbool (rechts) schakelt u de beltoon uit. Indien uitgeschakeld gaat deze rood branden.

Let op: Het systeem werkt door de techniek in het gebouw traag. U wordt verzocht éénmaal te drukken en enige seconden af te wachten voordat u opnieuw drukt. Als u meerdere malen achtereen drukt komt het systeem in de problemen en reageert het nergens meer op.

 

Een gebruikershandleiding van de huistelefoon kan hieronder worden gedownload.  

Op YouTube kan een filmpje hoe het apparaat te gebruiken worden bekeken: Comelit YouTube.


Zonwering, hordeur en balkonbeglazing

De algemene ledenvergadering heeft toegestaan om aan de buitenschil van het gebouw zonwering aan te brengen in de vorm van zonneschermen of screens, mits deze wordt geleverd en aangebracht door een erkende firma die precies op de hoogte is van de juiste en veilige manier van bevestigen en van de door de ALV bepaalde materialen, uitvoering en kleur. U mag geen andere materialen gebruiken. Het laten aanbrengen van genoemde zonwering en/of hordeur geschiedt voor eigen kosten en risico van de appartementseigenaar.

 

Leden van de VvE hebben goede ervaringen met de firma Hazon, Showroom Spinveld 22A te Breda, 076-2070001 of 0168-330534. Een andere firma die deze materialen kan leveren is o.a.de firma Seuters, Charles Petitweg in Breda.

 

Voor de drie ramen (breedte +/- 3,85 m) direct aan het zeembalkon of voor de benedenverdieping direct aan de buitengevel is het toegestaan zonwering aan te brengen van het hieronder aangeven fabricaat:

Screens: Verano windvaste screens kwaliteit Sergé, kleur SO 812.

Uitval zonneschermen: Verano type Carré 95 uni kleur Tibelly Geel.

 

Mocht men de aanwezige screen willen vervangen door een uitvalscherm dan komen de extra schilderkosten voor het bijwerken van de kozijnen voor rekening van de eigenaar. De schilderwerkzaamheden, mogen niet door de eigenaar zelf worden geregeld. De opdracht wordt na het aanbrengen van het nieuwe uitvalscherm door de VvE verstrekt aan de huisschilder en de kosten worden doorberekend aan de eigenaar. De extra schilderkosten bedragen circa € 150,-- (Prijspeil 2016).

 

Voor het op hoogte werken op de zeembalkons zijn extra veiligheidsmaatregelen verplicht.

 


Mechanische ventilatie

Veel bewoners klagen over de geringe werking van de afzuigkap in de keuken. Er zijn een aantal zaken die de bewoners in het kader hiervan dienen te weten. Alle afzuiggaten in het plafond zijn, net als de afzuigkap in de keuken, aangesloten op de mechanische afzuiging. Deze mechanische afzuiging kan in totaal 250 kubieke meter lucht afzuigen. Bij de keuken hebben we eigenlijk bij het koken al 400 kubieke meter afzuiging nodig. Er is dus al een tekort. Als de andere afzuiggaten in de woning te ver open staan blijft er dus te weinig over voor de afzuigkap. In het toilet dient de afdichting op 1 te staan en in de badkamer op 2. Indien de afzuiging in de badkamer te weinig blijkt te zijn dan kan deze op stand 3 gezet worden. In de keuken dient de afzuiging op 1 te staan. Hierdoor wordt voorkomen dat de afgezogen lucht ergens anders weer in het huis terecht komt en tevens gaat de afzuigkap dan meer lucht verwerken. In sommige afzuigkappen worden kleppen aangetroffen die dicht staan. Die moeten natuurlijk open staan. Er is geconstateerd dat er in sommige afzuigkappen een motor zit. Deze zou er uit verwijderd dienen te worden, met uitzondering van motoren van afzuigkappen met een koolstoffilter. Deze voeren de opgezogen lucht weer af in de woning. Het gat naar de centrale afzuiging zit dan dicht. Heeft u problemen met de afzuiging bespreek dit dan met de monteur die bij u langs komt.

Bron: Technische Commissie.