29 juni 2021

ALgemene Ledenvergadering 15 juni 2021

Alle eigenaren hadden een volmacht met steminstructie per post ontvangen omdat een fysieke Algemene Ledenvergadering (ALV) wegens  de COVID-19 pandemie niet was toegestaan / mogelijk was. Er werden voldoende getekende volmachten en ingevulde steminstructies geretourneerd (714 stemmen van de beschikbare 900) om een geldige ALV te houden en de voorstellen in stemming te brengen.

 

Het bestuur heeft de stemmenverantwoording buitenbestuurlijk laten controleren door Marco Faber en An van Vliet. Zij hebben bij de schriftelijke volmachten / steminstructies en in het Excel bestand hiervan geen onregelmatigheden aangetroffen - de gecontroleerde volmach-ten waren correct verwerkt. Alle leden hebben inmiddels  de notulen van deze ALV ontvangen.

 

Belangrijkste uitkomsten:

- De VvE Wintertuin is (nog steeds) een financieel gezonde VvE;

- Het nieuwe Huishoudelijke Reglement (HR) is aangenomen.

 

Door aanname van het HR worden er bestuurstechnisch een aantal veranderingen doorgevoerd (zie art. 66 t/m 69). Naar buiten toe zal hier niet veel van te zien zijn, maar intern levert het een betere bedrijfsvoering op en dat is goed voor de vereniging. Gedurende de zomer zullen alle veranderingen worden doorgevoerd (Handboek Bestuur) en waar nodig zal de informatie op deze website worden aangepast.

 


Gebruikt u de lift?

Vermijd handcontact - Vermijd drukte - Houd afstand

 


 

Laadpalen voor elektrische auto's Klik hier voor bericht

 

Verwarmingsunit. Klik hier voor update.

 


 Welkom

Welkom op de website van de Vereniging van Eigenaars Wintertuin Chassé Park te Breda. Wij hopen dat u hier veel nuttige informatie zult vinden. Naast de door het bestuur en webmaster ingebrachte items kunnen eigenaars én huurders op deze site - via de webmaster - hun verhaal, advertentie, vragen of foto's plaatsen. Eigenaren van parkeerplaatsen van buiten het gebouw Wintertuin kunnen ook gebruik maken van deze website. Administratieve vragen kunt u via het CONTACT formulier aan het bestuur van de VvE Wintertuin kenbaar maken.Vereniging van Eigenaars Wintertuin Chassé Park

Postadres: Het Bolwerk 155, 4811DR Breda

 

Mail

info@wintertuin.net

 

Webmaster

Henk Smid

 wintertuin@smid.one