Naamgever Chassé Park

 

Appartementengebouw Wintertuin is gebouwd op het terrein dat voorheen toebehoorde aan de Chassékazerne. Deze kazerne is vernoemd naar generaal Chassé.

 

David Hendrik baron Chassé is geboren in Tiel op 18 maart 1765 en overleden te Breda op 2 mei 1849. Hij had het bevel over een Nederlandse divisie tijdens de Franse Coalitieoorlogen, aanvankelijk onder Napoleon, in 1815 tegen Napoleon in de Slag bij Waterloo. Tijdens de Belgische Revolutie commandeerde hij het Nederlandse garnizoen van de citadel van Antwerpen.

 

Chassé was geliefd bij zijn manschappen, die hem "Papa Chassé" noemden. Vanwege zijn voorliefde voor het gebruik van de bajonet noemde Napoleon hem wel Général Baïonette.

 

In 1898 werd begonnen met de bouw van de naar hem vernoemde Chassékazerne, de oplevering was op 1 juli 1899. Genie-officier W. Cool vervaardigde in twee maanden de ontwerpen voor de kazerne en werd vervolgens met de uitvoering belast. Toen de kazerne in augustus 1899 was voltooid, oordeelde men haar de mooiste en doelmatigste in het land. Het exercitieterrein diende ook als paardenrenbaan voor de Harddraverij- en Renvereniging.

 

In 1950 werd het Nederlandse Regiment Zware Infanterie Chassé naar hem vernoemd. In 1953 werd deze eenheid hernoemd naar Regiment Infanterie Chassé. Dit regiment was de laatste gebruiker van de kazerne. Zij verlieten de kazerne in 1993 en zo ontstond rondom het kazernegebouw ruimte voor de bouw van de wijk Chassé Park.

 

Bron Wikipedia: David Hendrik Chassé


 

Chassé Park voorheen

 

Chassékazerne tussen 1910 en 1920.

 

De Vierwindenstraat. Militairen van vermoedelijk het Zesde Regiment Infanterie marcheren, voorafgegaan door het muziekkorps, over het exercitieterrein van de Chassékazerne langs de muziekkiosk de poort uit. Gezien links de Chassékazerne met op de voorgrond de ingangspoort aan de Vierwindenstraat. Op de achtergrond de penitentiaire inrichting De Boschpoort (ofwel Koepelgevangenis) en rechts daarvan met de 3 torens het St.Ignatius ziekenhuis. Op de achtergrond rechts op het terrein is nog de overdekte tribune en het totalisatorhuisje voor harddraverij te zien. De draverij werd georganiseerd door de Bredasche Harddraverij en Renvereniging. 1910-1920.

 

Op de plaats van de muziekkiosk staat nu ons gebouw Wintertuin.

 

Met dank aan Dick van Unnik voor de foto en tekst.