Verwarmingsunit

De verplichte tweejaarlijkse controle is in elk appartement halverwege 2019 uitgevoerd en zal in 2021 weer plaatsvinden. Deze controle wordt uitgevoerd door monteurs van de firma De Noordt uit Breda. Tijdens deze controle worden bijvoorbeeld pakkingsringen van de verwarmingsunit vervangen omdat deze na verloop van tijd verharden. Hierdoor zou lekkage kunnen ontstaan.

Kijk regelmatig niet alleen in de meterkast waar de watermeter geplaatst is, maar ook in de kast ernaast. De monteur van De Noordt gaf aan dat de verwarmingsunits nu meer dan 15 jaar oud zijn en kunnen gaan lekken. Dat zal dan bij de warmtewisselaar gebeuren die in de witte kast zit. Eerst zullen er af en toe druppeltjes komen en dat wordt naarmate de tijd vordert steeds erger. Er kan zelfs een straaltje water gaan lopen met alle schadelijke gevolgen van dien. Om dit te voorkomen dient U eigenlijk wekelijks te controleren of er bij u waterdruppels aan de verwarmingsunits hangen. Mocht dat zo zijn neemt u dan direct contact op met de De Noordt. Deze komen dan kijken en zullen in overleg met u maatregelen treffen. Mocht het zo zijn dat uw warmtewisselaar defect is, dient hij vervangen te worden en dat is voor de eigenaar een dure reparatie. Firma De Noordt vervangt,  indien nodig, de huidige verwarmingsunit Ferroli URS  voor de Ferroli  BlueCity 300. De kosten hiervan zijn €1700,-  geplaatst,  incl. btw..

Er zijn nu inmiddels meerdere warmte- wisselaars in het gebouw vervangen.

Het is overigens ook mogelijk de verwarmingsunit te huren bij EnNatuurlijk i.p.v. te kopen. Dit kost jaarlijks €126,19 (incl. btw. Prijspeil 2020).

Het telefoonnummer van de firma De Noordt in Breda is 076-5711430.


Druk bezochte Nieuwjaarsreceptie

 Op zondag 5 januari hebben eigenaars en bewoners de Nieuwjaarsreceptie van VvE Wintertuin druk bezocht. Het was gezellig en “warm” in de mooie nieuwe foyer van buurman MEZZ. De laatsten verlieten de MEZZ pas rond zeven uur. Velen vonden op deze manier bijeenkomen om elkaar het beste voor het nieuwe jaar te wensen voor herhaling vatbaar en te prefereren boven de eigen Wintertuin.


Transfer naar Brickster geslaagd

[Update] Op 18 november 2019 bezochten Lilian Janzing en Joost Luteijn, Ramon Fokkker en Muriel Wolters van de firma Brickster. Naar aanleiding van het besluit van de Algemene Leden Vergadering van 4 november werd het contract met Brickster, ingaande 1 december 2019, ondertekend. Brickster, de nieuwe administrateur, alsmede de nieuwe bestuursleden werden ingeschreven in de Kamer van Koophandel. De Twinq-licentie werd overgedragen aan Brickster waardoor alle gebruikers van Twinq een nieuwe inlogcode moesten krijgen. De bestuursleden hebben inmiddels weer toegang tot Twinq, waardoor facturen geaccordeerd en betaalbaar gesteld kunnen worden. De beperkte tekenbevoegdheid voor Brickster bij de Rabobank moet nog ingericht worden. De incassering van de servicekosten voor de maanden december 2019 en januari 2020 werd reeds aan de Rabobank verzonden, waardoor de cashflow ongewijzigd en geruisloos voortgezet wordt. Over enkele maanden zal er een tussentijdse evaluatie met Brickster plaats vinden om de eerste ervaringen met elkaar uit te wisselen en verdere acties tot verbetering te initiëren.


Webmaster Danny Touw overleden

Op 28 november 2019 is de webmaster van de Wintertuin website, Danny Touw, overleden. Danny was vanaf het begin van deze website een enthousiaste webmaster. Veel van zijn mooie foto's zijn op deze website gepubliceerd en nog steeds te bewonderen.

 

Het bestuur heeft in een mooie dienst afscheid genomen van Danny die voor een belangrijk deel zelf de regie hierover had. Hij bedankte alle bekenden. Namens de bewoners van De Wintertuin heeft het bestuur een bloemstuk naast zijn kist gelegd.


Nieuwe Webmaster

[November 2019] Henk Smid, eigenaar/bewoner van Het Bolwerk 45, heeft tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering (ALV) aangeboden, bij het wegvallen van Danny Touw, voorlopig de functie van Webmaster te willen vervullen. De ALV heeft stemde hiermee in en deze procedure is in gang gezet. Henk Smid heeft meer dan 15 jaar functies in het bestuur van de VvE  bekleed. Samen met het bestuur zal Henk de website aanpassen aan de nieuwe omstandigheden die de door de  ALV goedgekeurde overgang van Joep Tempelaars VvE Beheer naar Brickster VvE Beheer met zich mee zal brengen. Het bestuur vraagt uw begrip dat dit niet op stel en sprong gerealiseerd kan worden. Indien u wilt reageren kan dat via info@wintertuin.net  (Bestuur) en/of wintertuin@smid.one (Webmaster Henk Smid).


15-02-2019 communicatie afvalcontainers

Misschien was het al opgevallen: het grijze kastje naast de afvalcontainers. Bij navraag is dit een communicatie kast tussen de afvalcontainers en de gemeente en degene die de containers moet legen.


21-04-2018: Bibliotheek

Stappen & Shoppen Magazines

In de bibliotheek, op de 5e verdieping aan de (ex)museumzijde: ik heb hier een display geplaatsts met de 2018 edities van de Stappen & Shoppen magazines. Alles over eten, drinken, uitgaan en winkelen in Breda en omstreken. De magazines zijn gratis mee te nemen.

  

© Foto Danny Touw


11-04-2018: Folder brandveiligheid

 

De brandweer heeft een folder uitgegeven met daarin tips om je woning brandveilig te maken. Deze folder staat op de site bij VvE Documenten, maar is ook hieronder te downloaden.

Download
Folder brandveiligheid woningen
Brandveilige woning-2018-03.pdf
Adobe Acrobat document 1.4 MB

11-04-2018: Afvalverwerking

Recent is de wijze van afvalverwerking binnen ons gebouw gewijzigd. Het restafval dient nu gedeponeerd te worden in de ondergrondse vuilcontainers van de gemeente Breda aan de Vierwindenstraat. Door middel van gebruikmaking van Uw afvalpasje kunt u daar als bewoner Uw restafval kwijt. Papier/Karton en GFT afval kunt u nog steeds op de bekende manier kwijt in de containerruimte bij de garagedeur.

 

Er wordt geconstateerd dat er restafval wordt geplaatst op de parkeerplaatsenin de parkeergarage. Dit trekt ongedierte aan wat natuurlijk zeer ongewenst is. Ook het verzamelen van restafval op de loggia's en het bewaren van voedsel in die loggia's maakt dat er veel last wordt ondervonden van muizen. Het mag duidelijk zijn dat tegen het plaatsen van afval op de parkeerplaatsen zal worden opgetreden.

 

De Technische Commissie


11-04-2018: Alarm opvolging

Geachte medebewoners,

 

De meeste appartementen in "De Wintertuin" hebben een werkende alarminstallatie en/ of een werkend brandalarm.

 

Af en toe gaat er een alarm af in de woningen en/of in de garage. Door als medebewoners op een alarm te reageren kan mogelijk veel leed worden voorkomen, bij een brandalarm maar ook bij een inbraakalarm.

 

Als het alarm in de garage afgaat heeft dat te maken met de luchtkwaliteit in onze parkeergarage. Dat wordt continue gemeten door speciale apparatuur. Als het alarm afgaat in de garage gaat er ook een rode lichtbalk aan, die aan het plafond hangt. Mocht het alarm in de parkeergarage afgaan als U in de parkeergarage bent, verlaat dan direct de parkeergarage en blijf daar uit totdat het alarm zwijgt.

 

De Technische Commissie


01-04-2017: Minibieb De Wintertuin

© Foto's Danny Touw

Minibieb De Wintertuin

 

Gratis boeken/cd’s/dvd’s lenen, ruilen of houden. Wat is de “Minibieb De Wintertuin”? De “Minibieb De Wintertuin” stelt leesboeken/cd’s/dvd’s beschikbaar aan mensen die wonen of op bezoek zijn in “De Wintertuin”. De “Minibieb De Wintertuin” is geen echte bibliotheek. Er geldt geen abonnement. Dat betekent dat er geen leenrechten of dergelijke betaald hoeven te worden. Wie een leesboek/cd/dvd ziet van zijn of haar gading kan het meenemen. Je mag het boek/cd/dvd houden, je mag het weer terugplaatsen en je mag ook een ander boek/cd/dvd ervoor in de plaats zetten, maar het hoeft niet. Leesboeken/cd’s/dvd’s kunnen vanaf nu in de Minibieb worden geplaatst. Als de boekenkasten vol zijn, moet er even gewacht worden totdat er plaats beschikbaar is. Idealistisch? Ja, maar we denken dat het kan werken. Met elkaar en voor elkaar!

 

Waar is de “Minibieb De Wintertuin”? In het trappenhuis 5e etage, aan de kant van het Museum.

Beheerders: Helma en Richard Heffelaar.