Nieuws

 

Op deze pagina het laatste nieuws over ons gebouw.


Algemene ledenvergadering

Op 5 november a.s. is er de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van De Wintertuin. Zie hieronder het programma.

 

Algemene Ledenvergadering van de

Vereniging van Eigenaars Wintertuin Chassé Park

op maandag 5 november 2018 van 19:30 – 22:00 uur

in Hotel Keyser, Keizerstraat 5 te Breda

 

Hierbij roept het bestuur alle leden van de Vereniging van Eigenaars Wintertuin Chassé Park op tot het bijwonen van deze Algemene Ledenvergadering. Hieronder treft u de agenda aan. In de week voor de vergadering, of zo veel eerder als mogelijk is, ontvangt u alle stukken die u voor de vergadering nodig hebt. Voorstellen tot wijziging of aanvulling van deze agenda kunnen tot 16 september 2018 schriftelijk bij het secretariaat, Het Bolwerk 155, 4811 DR Breda, worden ingediend.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jan van der Vorst, (Plv.) Voorzitter Vereniging van Eigenaars Wintertuin Chassé Park

 

Agenda

 

 1. Opening, mededelingen en voor de vergadering relevante ingekomen stukken.
 2. Aftreden huidige voorzitter, alsmede voorzitter commissie Leefomgeving en bestuurslid    Communicatie.
 3. Aantreden nieuwe voorzitter.
 4. Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 2 oktober 2017. Dit verslag is u

 toegezonden.

 1. Commissies
  1. Verslag Technische Commissie;
  2. Verslag Commissie Leefomgeving;
  3. Verslag Commissie Algemene Zaken / Secretariaat;
  4. Verslag Vertegenwoordiging Vereniging Gezamenlijke Beheersbelangen Chassé Park.

6.      Financiën

  1. Balans en Financieel Verslag boekjaar 2017|18.
  2. Rapportage Kascommissie.
  3. Vaststelling Financiële Jaarstukken 2017|18.
  4. Benoeming Kascommissie.
  5. Vaststelling Begroting 2018|19.
  6. Vaststelling Meerjaren Begroting Onderhoud 2018|38.
  7. Voorstel voorschotbijdragen / servicekosten 2018|19.
 1. Voorstellen
  1. Voorstellen ingebracht door de leden.
  2. Voorstellen ingebracht door het bestuur.
  3. Vervullen vacatures
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting.

 

Indien leden tijdens deze Algemene Ledenvergadering voorstellen willen doen, die een stemming noodzaken, dienen zij deze voorstellen vóór 16 september 2018 schriftelijk bij het secretariaat van de Vereniging van Eigenaars Wintertuin Chassé Park, Het Bolwerk 155 te Breda, in te dienen. Deze voorstellen zullen dan gelijk met de overige stukken aan de leden worden aangeboden. Het bestuur is natuurlijk bereid met de indieners van deze voorstellen, op hun verzoek, na te denken en te adviseren over inhoud, rechtsgeldigheid en formulering van deze voorstellen. Voor voorstellen die later dan 16 september 2018 bij het secretariaat worden ingediend, kan het bestuur geen verantwoording nemen betreffende het tijdig bereiken van de leden dan wel het juist geformuleerd zijn van deze voorstellen. Over voorstellen die tijdens de Algemene Leden Vergadering worden ingediend, kan niet worden gestemd, omdat afwezige leden niet (kunnen) zijn ingelicht over deze voorstellen.


18-7-2018: Verlichting garage -1

De verlichting in de parkeergarage valt gedeeltelijk uit als er geen beweging gedetecteerd wordt. Bij beweging gaat de verlichting in zijn geheel branden. Nu blijkt dat de detectie in de parkeergarage niet naar behoren werkt en het donker blijft in sommige gedeelten van de parkeergarage. Daar wordt aan gewerkt. Bron: technische commissie VvE Wintertuin.


19-06-2018: Stappen & Shoppen Magazines

In de bibliotheek, op de 5e verdieping, is het display met de Stappen&Shoppen magazines weer bijgevuld.

© Foto Danny Touw


21-04-2018: Bibliotheek

Stappen & Shoppen Magazines

In de bibliotheek, op de 5e verdieping aan de (ex)museumzijde: ik heb hier een display geplaatsts met de 2018 edities van de Stappen & Shoppen magazines. Alles over eten, drinken, uitgaan en winkelen in Breda en omstreken. De magazines zijn gratis mee te nemen.

 

Lege display: e-mail naar dtouw@ziggo.nl en ik vul ze weer aan.

Danny Touw

 

© Foto Danny Touw


11-04-2018: Folder brandveiligheid

 

De brandweer heeft een folder uitgegeven met daarin tips om je woning brandveilig te maken. Deze folder staat op de site bij VvE Documenten, maar is ook hieronder te downloaden.

Download
Folder brandveiligheid woningen
Brandveilige woning-2018-03.pdf
Adobe Acrobat document 1.4 MB

11-04-2018: Afvalverwerking

Recent is de wijze van afvalverwerking binnen ons gebouw gewijzigd. Het restafval dient nu gedeponeerd te worden in de ondergrondse vuilcontainers van de gemeente Breda aan de Vierwindenstraat. Door middel van gebruikmaking van Uw afvalpasje kunt u daar als bewoner Uw restafval kwijt. Papier/Karton en GFT afval kunt u nog steeds op de bekende manier kwijt in de containerruimte bij de garagedeur.

 

Er wordt geconstateerd dat er restafval wordt geplaatst in de parkeergarage, op de parkeerplaatsen. Dit trekt mogelijk ongedierte aan wat zeer ongewenst is. Ook het verzamelen van restafval op de loggia's en het bewaren van voedsel op de loggia's maakt dat er veel last wordt ondervonden van muizen. Het mag duidelijk zijn dat tegen het plaatsen van afval op de parkeerplaatsen zal worden opgetreden.

 

De Technische Commissie


11-04-2018: Alarm opvolging

Geachte medebewoners,

 

De meeste appartementen in "De Wintertuin" hebben een werkende alarminstallatie en/ of een werkend brandalarm.

 

Af en toe gaat er een alarm af in de woningen en/of in de garage. Door als medebewoners op een alarm te reageren kan mogelijk veel leed worden voorkomen, bij een brandalarm maar ook bij een inbraakalarm.

 

Als het alarm in de garage afgaat heeft dat te maken met de luchtkwaliteit in onze parkeergarage. Dat wordt continue gemeten door speciale apparatuur. Als het alarm afgaat in de garage gaat er ook een rode lichtbalk aan, die aan het plafond hangt. Mocht het alarm in de parkeergarage afgaan als U in de parkeergarage bent, verlaat dan direct de parkeergarage en blijf daar uit totdat het alarm zwijgt.

 

De Technische Commissie


14-03-2018: Restafval verwerking

Afvalverwerking van restafval van bewoners van de Wintertuin kan inmiddels in de ondergrondse container aan de Vierwindenstraat worden gestort, aan de zuidzijde van ons gebouw. Dat doet U met gebruikmaking van het afvalpasje dat U reeds enige tijd geleden van de gemeente Breda heeft ontvangen. De afvalpasjes van alle Wintertuin bewoners zijn inmiddels ook geschikt gemaakt daarvoor. U kunt Uw restafval nog steeds storten in de afvalcontainers in ons gebouw. Dat gaat een keer ophouden maar de datum daarvan is bij de gemeente Breda nog niet bekend. Tot die datum blijft alles zoals het nu is. U wordt nader geïnformeerd.

Bron: Technische Commissie.


01-04-2017: Minibieb De Wintertuin

© Foto's Danny Touw

Minibieb De Wintertuin

 

Gratis boeken/cd’s/dvd’s lenen, ruilen of houden. Wat is de “Minibieb De Wintertuin”? De “Minibieb De Wintertuin” stelt leesboeken/cd’s/dvd’s beschikbaar aan mensen die wonen of op bezoek zijn in “De Wintertuin”. De “Minibieb De Wintertuin” is geen echte bibliotheek. Er geldt geen abonnement. Dat betekent dat er geen leenrechten of dergelijke betaald hoeven te worden. Wie een leesboek/cd/dvd ziet van zijn of haar gading kan het meenemen. Je mag het boek/cd/dvd houden, je mag het weer terugplaatsen en je mag ook een ander boek/cd/dvd ervoor in de plaats zetten, maar het hoeft niet. Leesboeken/cd’s/dvd’s kunnen vanaf nu in de Minibieb worden geplaatst. Als de boekenkasten vol zijn, moet er even gewacht worden totdat er plaats beschikbaar is. Idealistisch? Ja, maar we denken dat het kan werken. Met elkaar en voor elkaar!

 

Waar is de “Minibieb De Wintertuin”? In het trappenhuis 5e etage, aan de kant van het Museum.

Beheerders: Helma en Richard Hefvelaar.


30-01-2017: Ondervind U overlast, maakt niet uit op welk tijdstip, bel de Politie en doe melding via 0900-8844