Bestuur

Voorzitter: Vacant. Waargenomen door Joost Luteijn

Secretariaat: Lillian Janzing en Edwin Haan

Penningmeester: Joost Luteijn

Voorzitter Technische Commissie: Jan de Hoogh

Bestuurslid Facilitair: Vacature


1 januari 2021

Vacatures Bestuur Vereniging van Eigenaars Wintertuin Chassé Park

 

Met de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV) op ??? (Covid 19) komen de volgende bestuursfuncties vrij.

 

Voorzitter

Jan van der Vorst is gestopt als voorzitter en bestuurslid. Deze bestuursfunctie is dus vacant.

De huidige penningmeester, nu tevens waarnemend voorzitter, Joost Luteijn, heeft zich kandidaat gesteld voor deze functie.

Gegadigde leden voor de functie van voorzitter kunnen informatie inwinnen en/of zich kandideren bij het secretariaat via een mail naar info@wintertuin.net.

 

Penningmeester

Indien Joost Luteijn tot voorzitter wordt gekozen, komt de functie van penningmeester vacant.

Het huidige bestuurslid Edwin Haan heeft aangegeven deze functie dan te willen vervullen.

Gegadigde leden voor de functie van penningmeester kunnen informatie inwinnen en/of zich kandideren bij het secretariaat via een mail naar info@wintertuin.net.

 

Bestuurslid Facilitair

Deze functie is vacant. Het Bestuurslid Facilitair stuurt de schoonmaakdiensten aan en ziet toe op de leefbaarheid van het gebouw (inrichting en onderhoud van het dakterras en de herinrichting van de binnentuin).

Gegadigde leden voor de functie van bestuurslid facilitair kunnen informatie inwinnen en/of zich kandideren bij het secretariaat via een mail naar info@wintertuin.net.

___________________________

 

Niet-bestuurlijke functies

Gebouwenbeheerder

Wim Schaeffer, onze gebouwenbeheerder, heeft aangegeven opgevolgd te willen worden. Het bestuur is dan ook op zoek naar een tweede gebouwenbeheerder, die Wim kan bijstaan in zijn werkzaamheden en op den duur deze taak kan overnemen.

Gegadigde leden voor de functie van gebouwenbeheerder kunnen informatie inwinnen en/of zich opgeven bij het secretariaat via een mail naar info@wintertuin.net.

 

Technische Commissie

De Technische Commissie kan ondersteuning gebruiken. Deze commissie bestaat nu uit Jan de Hoogh en Maarten Sprengers.

Gegadigde leden voor Lid Technische Commissie kunnen informatie inwinnen en/of zich opgeven bij het secretariaat via een mail naar info@wintertuin.net.

 

Lid Kascommissie

___________________________

 

Huishoudelijk Reglement

 

Het Huishoudelijk Reglement is van 2004 en wordt aan de huidige tijd en zienswijzen aangepast. Het nieuwe Reglement zal tijdens de eerstvolgende ALV ter stemming komen. U krijgt dit nieuwe Reglement tijdig in uw bezit zodat u het op uw gemak kunt doornemen en uw zienswijzen kenbaar maken.