Algemene info

 

De Vereniging van Eigenaars Wintertuin Chassé Park, kortweg de VvE, heeft het appartementsgebouw Wintertuin in eigen beheer. Dat wil zeggen dat geen gebruik wordt gemaakt van een beheerder of administrateur van buitenaf. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die alle noodzakelijke werkzaamheden uitvoeren.

 

Alle taken, plichten en bevoegdheden van het bestuur en de leden worden ontleend aan het Handboek Bestuur. Deze werkwijze is door de Algemene Ledenvergadering goedgekeurd. 

 

Het bestuur wordt ondersteund door de Technische Commissie. De gebouwenbeheerder en de webmaster van onze VvE maken deel uit van deze Technische Commissie. De Algemene Ledenvergadering benoemt een Kascommissie die de financiële zaken van de VvE controleert en financiële adviezen aan de Algemene Ledenvergadering uitbrengt.

 

Berichten aan het bestuur kunt u versturen via info@wintertuin.net, of via het contactformulier op deze site of via het postadres Het Bolwerk 155, 4811DR Breda.

 

Kamer van Koophandel: 20161287

Bankrekening: IBAN NL37 RABO 0188 971 394